Så viktigt det är att lyssna till den rätta rösten, till Rösten som talar för Gud!

Så viktigt det är att låta den Helige Ande vara domaren över allt som händer oss och över vem vi är.

Om vi själva försöker döma kommer våra egon att lura oss.

Jag överlämnar alla mina tankar till den Helige Ande och Han kommer att ge dem tillbaka till mig i en mirakulös form, i en kärleksfull och renad form.