Låt mig se att mitt sinne endast innehåller Guds kärlek.

Låt mig se att jag vill dela kärleken med hela världen.

Låt mig se att allas sinnen endast innehåller Guds kärlek.

Jag söker endast Guds kärlek och gläds varje gång jag ser den.