Jag tömmer mig på allting i den här världen som jag har satt värde på.

Det finns bara två alternativ – allt eller inget.

Kommer det att vara för evigt? Om inte är det ingenting.

Det är ett val i vilket ingen förlorar.

Det är ett syfte fritt från egots mål.

Det är ett val fritt från skuld.

”Det finns ett ljus som den här världen inte kan ge. Men du kan ge det så som det gavs till dig. Och när du ger det, lyser det upp för att kalla dig från världen och följa det.” T13.VI.11:1-3