Om jag verkligen förstår detta skulle jag förstå att när jag dömer någon annan förlorar jag min frid.

Så som jag ser på min syster eller broder ser jag på mig själv.

Deras egoagerande är bara ett rop på hjälp, ett rop på kärlek.

Jag förstår att förlåtelse är nyckeln till lycka.

Jag ber den Helige Ande att tala om för mig vad det verkligen betyder att allt jag ger ges till mig själv.

”Den heligaste av alla platser på jorden är där ett gammalt hat har förvandlats till nutida kärlek.” T 26.IX.6:1