Jag vilar i stillhet och i tystnad i Gud.

Jag låter mig bäras av Honom och lyssnar till Rösten som talar för Gud.

Jag kommer ihåg att jag är ett med Gud, med mina systrar och bröder och med mitt Själv i all evighet.

Jag tackar Gud för att Han för alltid finns hos mig.