Bakom allting finns det som aldrig förändras.

Anden i oss förändras inte. Den skapades av Gud och är evig.

Förlåtelse är ett sätt att se bortom det föränderliga till den eviga verkligheten.

Förlåtelse lyfter slöjan som döljer Kristi ansikte.

Vi ser kärlek överallt.

”Ditt Själv strålar i denna heliga glädje, oförändrat, oföränderligt och oförändringsbart för alltid och för evigt. Lektion190.6:5