När jag förlåter får jag förlåtelse.

På ett eller annat sätt ser jag att förlåtelse ligger bakom alla problem.