Vi är ande – en medvetenhet av evig natur.

Vi når denna sanning i oss genom att förlåta allt och alla.

Vi lär oss att se förbi alla misstag vi tror är sanna och se Kristus i våra systrar och bröder.

Vi ser att vi är Ett, förenade i Gud.

Vi vaknar från drömmen genom att väcka andra.

Vi lär ut frid för att få den.

Genom vänlighet och barmhärtighet till andra får vi ta emot vänlighet och barmhärtighet av Gud.