Jag låter mig själv sjunka djupt in i medvetenheten om ett Själv inom mig.

Det är vad jag är.

Ett enda Själv i frid och utan konflikt.

”Friden är den bro som alla kommer att gå över för att lämna den här världen bakom sig. Men den börjar i världen när den varseblivs på ett annat sätt och leder från denna nya varseblivning till Himlens port och vägen bortom.” Lektion 200.8:1-2

Friden börjar inom oss, i ett sinne fritt från konflikt och attack.

I ett sinne förenat med alla och med Gud.