Det stora ljuset omsluter oss och strålar ut ifrån oss.

Jag är bekväm med ljus och glädje och frid.

Det är så som Gud skapade mig som jag vill vara.

Jag välkomnar allt detta och delar det med världen.

”Målet för den Helige Andes undervisning är just att drömmarna tar slut. För syner och ljud måste omvandlas från att vara vittnesbörd om rädslan till att vara vittnesbörd om kärleken.” Arbetsboken 7.2:12