Jag ber den Helige Ande hitta mina mörka och hemliga tankar och ersätta dem med Guds ljusa kärleksfulla tankar.

Jag förlåter mig själv för att jag tänkte dessa tankar.

Guds vilja är att jag skall vara lycklig, att vi alla skall vara lyckliga och dela varandras glädje och lycka.

”När jag har förlåtit mig själv och kommer ihåg Vem jag är, kommer jag att välsigna allt och alla jag ser.” Lektion 52.2:5