Jag tar ställning till dess ord!

Jag accepterar dem till fullo med övertygelse, uppriktighet, säkerhet och förståelse.