Dess tankar är mina för att jag skall använda dem.

Djupt inom mig finner jag tankarna om frälsning och jag låter dem tala om för mig vad jag skall göra, säga och tänka.

Det är den Helige ande som hjälper mig att återställa mitt sinne till dess rätta funktion och få kontakt med mitt Själv.

”Att utsträcka Guds Vara är andens funktion.” T 7.IX,3:1