Jag släpper mina djupt förankrade tvivel om min egen godhet och mitt värde.

Jag vänder mig i förtroende och beslutsamhet till mitt sanna jag och min önskan är att finna ljuset och glädjen och friden som bor i mig.

Jag är fast beslutsam att öva dessa ord om och om igen till dess de sitter!

Jag vill ta bort alla blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro.

Jag ändrar mitt sätt att se på allting!

”Du är Guds verk, och Hans verk är i allt värt att älskas och i allt kärleksfullt. Så måste en människa tänka om sig själv i sitt hjärta, därför att detta är vad hon är.” T 1.III.2:3-4