I ljuset skall jag se de mirakler som alltid finns och som bara väntar på att jag skall se dem.

Ett mirakel är inte någon förändring i sig, det är bara en förändring i min varseblivning, ett nytt seende.

Den Helige Ande befriar mitt seende och låter de Stora Strålarna skina på alla och allting, så obegränsade att de når Gud.

Detta är det heliga ögonblicket.