Guds lag är kärlekens lag. Lagen om att dela allt med alla.

Det är på grund av denna lag som jag har rätt till mirakler.

Jag får dem av Gud och meningen är att jag skall ge dem vidare till mina systrar och bröder.

”Varje dag, varje timme, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig. Lektion 271.1:1