Allting jag reagerar på utan kärlek är agg.

Allt jag inte tycker om, som jag skyller på eller ser på utan kärlek är agg.

Jag ser något som inte finns och det döljer det jag verkligen vill se.

Jag väljer att lägga undan allt mitt agg med glädje.

Jag låter ljuset i mig skina på allt och alla.

”Kärleken vill bli känd, fullständigt förstådd och delad. Den har inga hemligheter; ingenting som den vill hålla för sig själv och gömma. Den vandrar i solskenet, lugn och med öppna ögon, ett välkomnande leende på läpparna och med en uppriktighet så enkel och så tydlig att den inte kan missförstås.” T 20.VI.2:5-7