Min verklighet är så olik den jag trodde jag var.

Jag trodde jag var en kropp som kan lida och dö.

Sanningen är att jag är inte en kropp.

Jag är kärlek och jag slutar upp med att hysa agg i någon form.

Jag väljer att se dig och alla mina bröder i kärlekens ljus så som vi i sanning är.