Jag försöker verkligen förstå vad det betyder att inte lyda under andra lagar än Guds.

Inte under kroppsliga lagar om näring, medicin och ekonomi.

Inte under sociala eller religiösa lagar.

Jag tror att jag är en kropp och låter de lagar mitt ego har byggt upp styra mig.

Jag skyller på världen utanför mig om saker och ting inte blir så som jag har tänkt mig.

”Varje agg du hyser är ett tillkännagivande och ett påstående som du tror på, som säger: ”om detta vore annorlunda skulle jag bli räddad”.” Lektion71.2:4

Jag måste först att det inte är min kropp och mitt ego som behöver uppmärksamhet.

Jag måste förstå vem jag i sanning är.

Jag vänder mig till den Helige Ande och låter Honom tala om för mig vem jag är, vad jag skall göra, säga och tänka.