Jag lyfter bort mina tankar på agg i varje form så att världens ljus kan skina i mig.

Mitt arbete är att dela frälsningen och världens ljus med alla jag möter och tänker på.

Jag sjunker djupt inom mig själv, förbi alla tankar.

Jag känner stillheten, jag ser ljuset som omsluter mig på alla sidor.

Jag fyller mig med kraften och ljuset och ger det åt mina systrar och bröder.

”Det finns ett ljus som inte den här världen kan ge. Men du har det, så som det gavs till dig. Och när du ger det, lyser det upp för att kalla dig från världen och följa det. För detta ljus kommer att dra dig till sig, som ingenting i den här världen kan.” T 13.VI.11:1-4