eftersom Gud har givit mig båda.

Gud skapade mig och därmed definierade vem och vad jag är.

Egot vill försöka få mig att tro att jag gjorde mig själv.

Men det går jag inte på.

Jag bestämmer vilken röst jag vill lyssna till och följa och jag vet att egot ljuger och att den Helige Ande talar sanning.

Lektion 61 säger ”jag är världens ljus”

”Detta är ett första steg i att acceptera din verkliga funktion på jorden. Det är ett gigantiskt steg mot att inta din rättmätiga plats i frälsningen.” Lektion61.3:2-3