Låt mig inte försöka ersätta Guds funktion med min.

Låt mig förlåta och vara lycklig.

Låt mig inte glömma varför jag är här!

Jag är här för att förlåta världen och skänka frid till varje sinne.

Jag glömmer bort det genom att låta kroppen och egot ta över.

”Världen gjordes som en attack på Gud.” W-pII.3.2:1

Välden skapades inte av Gud.

Gud har givit mig den Helige Ande vars syfte är att lära mig förlåta.

Förlåtelse gör mig lycklig.