Jag är det medel som Gud har bestämt för världens frälsning.

Meningen är att jag skall komma i kontakt med kraften i mig som sträcker ut frid till alla och uppleva den glädje som uppstår ur detta.

Det är min funktion att förlåta och skänka frid till varje sinne jag möter och tänker på.

Låt mig inte blockera detta flöde.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.” T 17.II.5:1