Det är min enda funktion. Det är därför jag är här.

Jag kanske inte känner mig som världens ljus.

Men lektionen idag talar om vad jag i sanning är.

Låt mig acceptera att Gud skapade mig och sände mig till världen för att sprida ljus och kärlek oh välsignelse.

”Jag lägger framtiden i Guds händer.” Lektion 214.1:1