Jag älskar dessa ord!

Jag känner mig så trygg när jag tänker att Gud är min styrka, min källa, mitt ljus och Sinnet med vilket jag tänker.

Vi lever och rör oss och existerar i Gud.

Låt mig se det Gud vill att jag skall se.

Låt mig dela Guds Seende och Hans Tankar och vara den som Gud skapade.

  • I min Gud har jag funnit styrka
  • i min Herre har jag allt
  • Han har öppnat för mig en väg
  • och bytt min ängslan i jubelsång