Om jag bara kunde acceptera min egen oskuld skulle jag bara se oskuld i allt och alla.

När jag varseblir min egen helighet välsignar jag hela världen.

Det jag ser delas av alla.

Vår helighet skiner över allt och alla.

Gud skapade oss heliga.

Gud, vår Fader, behöver oss.

Han ropar på oss och ber oss komma hem till Honom i frid.