Jag är fri att välja mina egna tankar!

Jag är fri att välja vad jag ser.

Jag är fri att välja frid.

Jag inser att friden kommer inifrån mig själv.

Den kommer från mitt hjärta, från mina tankar och mitt seende.

Lycka och glädje och frid är valet jag gör.

Guds Vilja för oss alla är fullkomlig lycka.

Min vilja är densamma som Guds Vilja.