Jag repeterar de 5 första lektionerna.

De handlar alla om att släppa taget om;

  • det jag ser
  • mitt dömanden
  • min förståelse
  • mina tankar
  • mitt tankesystem

Jag lär mig att allt detta är meningslöst och släpper taget för att låta sant seende ta dess plats.

Jag lär mig att min förståelse av saker och ting är baserad på min projektion och den kan jag ändra.

Jag är villig att släppa taget.

”Lär endast ut kärlek, för det är det du är.” T 6.I.13:2