Allting vi ser i den här världen är varseblivning.

Varseblivningen visar inte sanningen.

Som allra bäst kan den visa symboler av sanningen.

ACIM:s syfte är att hjälpa oss ändra vår falska varseblivning till sann varseblivning.

Den Helige Ande är vår Hjälpare.

Han hjälper oss att se ljuset och kärleken i våra systrar och bröder och i oss själva.