Gud har aldrig lämnat mig!

Djupt inom mig finns en plats där Gud är, där allting är perfekt.

Denna plats lyser med det eviga kärleksfulla ljuset som jag vill sprida till alla och allting.

Ljuset som kommer från Gud helar och botar alla problem.

”Guds Kärlek finns i allt Han skapat, för Hans Son finns överallt. Se med frid på dina bröder, och Gud kommer att skynda Sig in i ditt hjärta i tacksamhet för dina gåvor till Honom.” T 10.V.7:6-7