Vår sanna natur påverkas inte av synd och skuld.

Den bevisar detta genom att välsigna allt och alla.

Mina kärlekslösa tankar hindrar mig från att vara den jag är.

Negativa tankar för med sig skuld och de fyller över huvud taget ingen funktion.

Om vi verkligen tror att skuld är helvetet, skulle vi förstå att helighet är vår frälsning. Det är vad A Course in Mirales säger.

Återigen; så viktigt det är att vakta sina tankar.

Kärlekslösa tankar är tankar på skuld.

Kärleksfulla tankar är heliga tankar.

”Mirakler ärar dig därför att du är värd att älskas. De skingrar dina illusioner om dig själv och varseblir ljuset i dig. De sonar således dina misstag genom att göra dig fri från dina mardrömmar. Genom att befria ditt sinne från dina illusioners fångenskap, återställer de ditt sunda förnuft.” Mirakelprincip nr 33