Syftet md dagens lektion är att ge dig en känsla av att du råder över allting på grund av vad du är.

”Sann inlärning är konstant, och så stark i sin makt att förändra att en Guds Son kan förstå sin makt i det ena ögonblicket och förändra världen i nästa.” T 7.V.7:5