I ödmjukhet övar jag anledningen till att jag är här.

Jag är här för att välsigna världen.

För att se min egen helighet och alla andras.

Vi behöver känna igen vår egen helighet för att kunna se den i alla andra.

Det vi ser utanför oss är bara en reflektion på hur vi ser oss själva.

Mitt syfte är att se världen genom min egen helighet.

Vi är alla likvärdiga i vår helighet.