Heligheten i våra sinnen måste leda till ett heligt seende.

Hur jag ser på mig själv påverkar hur jag ser på världen.

Ser jag mig själv som helig så ser jag världen som helig.

”Vi tackar vår Fader för endast en sak; att vi inte är åtskilda från något levande ting, och därför ett med Honom. Och vi gläds åt att inga undantag någonsin kan göras som skulle minska vår helighet, inte heller försvaga eller förändra vår funktion att fullständiga Honom Som Själv är fullständigheten.” Lektion 195.6:1-2