Min sanna miljö är inte denna världen.

Min sanna miljö är Guds Sinne. Här är jag hemma.

Om jag verkligen tror att jag är del av Guds Sinne skulle jag förstå att jag är helig.

Jag är så som Gud skapade mg.

”Varje gång du ifrågasätter ditt värde, säg då:

Gud Själv är ofullständig utan mig.

Kom ihåg detta när egot talar, och du kommer inte att höra det.” T9.VII.8:1-3