Jag lär mig att se på allting med kärlek, uppskattning och ett öppet sinne.

Att helt enkelt se det heliga syfte som finns i allting.

Allting delar Guds syfte.

Allting är till vårt bästa. Det är Guds syfte.

I Gud har jag funnit styrka!

”Ingen som i sanning söker Guds frid kan misslyckas med att finna den. För han ber enbart om att han inte längre skall vilseleda sig själv genom att för sig själv förneka vad Guds Vilja är. Vem kan förbli otillfredsställd som ber om det som han redan har.” Lektion 185.11:1-3