Det är bra mina egna tankar på attack som kan skada mig.

Jag släpper dem.

Jag lär mig att jag varken kan attackera eller attackeras.

Jag lär mig att jag finner förlåtelse genom att förlåta.

Jag helas genom att hela.

De gåvor jag får är till för att ges vidare.

”Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att lyfta mörkrets slöja från världen, och låta ljuset i dig tränga igenom så att det kan lära världen sanningen om dig.” Lektion 95.12:3