Utan ilska och irritation.

”Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte ”svårare” eller ”större” än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är maximala.” Mirakelprincip nr 1

Det finns ingen rangordning av ilska eller irritation.

En ”liten” irritation är detsamma som intensiv ilska.

De härstammar alla från samma källa, från ett felaktigt tänkande.

Och de kommer alla från ett självhat som vi projicerar på världen.