Jag vill verkligen se allting på ett annat sätt, med sant seende.

Jag tränar mitt sinne genom att öva.

Jag vill vara lycklig, jag vill ha frid.

Dagens lektion ber oss att varje halvtimma säga ”jag är fast besluten att se” och verkligen mena det.

”Mirakler är exempel på rätt tänkande, och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.” Mirakelprincip nr 36