Min varseblivning orsakas av mina tankar.

Mina tankar är orsaken och världen jag ser dess effekt.

Jag har studerat ACIM i 30 år och jag har ibland svårt att se att jag inte ser något som är levande.

Jag ser kroppen med mina ögon. Men kroppen har aldrig levat och kommer aldrig att dö.

Jag är inte en kropp, jag är ande.

ACIM menar med levande något ickefysiskt.

Sinnet och anden är det som är levande och verkligt, de är orsaken och kroppen och världen en effekt av tankarna.

När jag upplever konflikt av något slag;

  • Vet först att detta är rädsla.
  • Rädsla uppstår ur brist på kärlek.
  • Det enda botemedlet mot brist på kärlek är fullkomlig kärlek.
  • Fullkomlig kärlek är Soningen.