Jag lär mig att varje tanke har effekt.

Antingen producerar den rädsla och krig eller kärlek och fred.

Allting jag ser är ett resultat av mina tankar.

ACIM är en kurs i att träna sinnet.

Den ber oss att bli medveten om våra tankar och dess effekt.

Den ber oss att välja.

”Mirakler är exempel på rätt tänkande, och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.” Mirakelprincip nr 36