Jag lär mig att endast lyssna till Rösten som talar för Gud.

Jag lär mig att endast höra Guds Ord som visar att egots röst och budskap är overkligt och existerar inte.

Guds budskap vittnar enbart om kärlek och skönhet.

”Miraklet gör ingenting. Allt det gör är att göra ogjort. Och således upphäver det hindret för det som gjorts. Det lägger inte till, utan tar enbart bort.” T28.I.1:1-4

”Vilket budskap din broder ger dig bestämmer du själv. Vad säger han till dig? Vad vill du att han skall säga? Det du anser om honom bestämmer vilket budskap du får.” T9.II.5:14