Jag accepterar att världen är ett tomt blad där jag har skrivit mina egna tolkningar och meningslösa tankar.

Jag suddar ut allt vad jag har skrivit, bra och dåligt.

Jag låter det som Gud har skrivit, Hans Ord, vara det enda som står där.

”När din frid hotas eller störs på något sätt, säg då till dig själv; Jag vet inte vad någonting, inklusive detta innebär, och därför vet jag inte hur jag skall reagera på det. Och jag kommer inte att använda min egen tidigare inlärning som det ljus sm vägleder mig nu. Genom denna vägran att försöka lära dig själv det du inte vet, kommer den Vägledare Som Gud har givit dig att tala till dig. Han kommer att inta Sin rättmätiga plats i din medvetenhet i samma ögonblick som du överger den, och erbjuder Honom den.” T14.XI.6:6-11