Jag behöver låta mina associationer från det förgångna som jag projicerar på allting försvinna, så att jag kan se allting på ett nytt sätt.

Om mitt sinne är upptaget med förgångna tankar så ser jag ingenting som det är nu.

Sakta men säkert lär jag mig mina lektioner och jag är så tacksam över de framsteg jag gör.

”Det ojämförligt största antalet ges ett långsamt utvecklande övningsprogram i vilket så många tidigare misstag som möjligt blir rättade. I synnerhet relationer måste varseblivas på rätt sätt, och alla mörka hörnstenar av oförsonlighet tas bort.” Manualen 9.1:7-8

”Varje dag bör ägnas åt mirakler. Syftet med tiden är att göra det möjligt för dig att lära dig använda tiden konstruktivt. Den är således ett undervisningsredskap och ett medel att uppnå ett mål. Tiden kommer att upphöra när den inte längre är användbar för att underlätta inlärningen.” Mirakelprincip nr 15