Detta är anledningen till

  • att ingenting du ser betyder någonting
  • att du har givit allt du ser den mening det har för dig
  • att du inte förstår någonting av det du ser
  • att dina tankar inte betyder någonting
  • att du aldrig är upprörd av det skäl du tror
  • att du är upprörd därför att du ser någonting som inte finnsE

Egot investerar i det förgångna och tror att det är det enda meningsfulla.

Vi behöver lära oss att födas på nytt i varje ögonblick och släppa det förgångna och bara vara här och nu.

Vi behöver vända oss till den Helige Ande för att låta Honom visa oss Sin syn på Nuet.

Det finns ett annat sätt – var så säker.