Gott Nytt År!

Nu börjar vi från början i Arsbetsboken och i Textboken.

Meningen är att jag skall ta bort blockeringarna som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro.

Jag skall ändra mitt tankesystem och min varseblivning om allt och alla i världen.

Jag lär mig förstå att jag inte förstår någonting.

Jag vänder mig till den Helige Ande för att få svar.

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overklig existerar.

Häri ligge Guds frid.

”Varje dag bör ägnas åt mirakler. Syftet med tiden är att göra det möjligt för dig att lära dig använda tiden konstruktivt. Den är således ett undervisningsredskap och ett medel för att uppnå ett mål. Tiden kommer att upphöra när den inte längre är användbar för att underlätta inlärningen.” Mirakelprincip nr 15