Jag vänder mig i tystnad till min Gud.

Jag överlämnar mig i Dina Händer och vet att Du leder mig vart jag än går.

Jag är här för att komma ihåg Dig genom att förlåta och älska mina systrar och bröder.