Vi finner vår väg till Gud genom andra.

Vi ser Kristus i våra systrar och bröder först och sedan i oss själva.

När jag ropar till Gud svarar Han med ett mirakel som jag erbjuder andra genom min förlåtelse.