Gud finns i oss alla!

En dag skall det stå helt klart för mig att jag har inget annat själv än Kristus i mig.

Allt mitt arbete med A Course in Miracles går ut på att jag skall komma ihåg vem jag är och vem du är.

Gud har givit mig den Helige Ande som guide genom mina problem och smärtor som jag tror är verkliga.

Jag behöver bara vända mig till Honom och be Honom leda mig.

A Course in Miracles är en början, inte ett slut.