Både dömande och kärlek är ett sätt att se.

Två olika världar reser sig ut dessa olika synsätt.

Allting handlar om min attityd och mina aktiviteter gentemot mina medmänniskor.

Döm inte, älska och förlåt.

Genom att välja att förlåta hellre än att döma finner jag min frid, Guds frid.

Den Helige Ande skall leda mig tillbaka till mitt sanna jag där jag kommer ihåg Gud och att jag är en del av Honom.